10 oktober 2022

Terugblik seminar De duurzame boekdistributieketen

Goede discussies en interessante dialogen over hoe het boekenvak duurzamer kan, dat hadden we met ruim 60 boekverkopers en uitgevers op 6 oktober.

Bekijk hier de after movie, de presentaties en de belangrijkste conclusies van het seminar De duurzame boekdistributieketen.


Belangrijkste bespreekpunten en vervolgstappen

De deelnemers gingen onder meer met elkaar in discussie over retouren, data, samenwerken en circulair produceren. Oriënterende brainstorms die zeker opvolging verdienen.

Retouren

Jaarlijks worden gemiddeld 3 miljoen boeken retour gestuurd. Dat is arbeidsintensief en kost geld. Bovendien komt een belangrijk deel van deze retouren nooit bij een lezer. Er werden verschillende oplossingsrichtingen genoemd, waaronder een (steviger) bonus/malus-regeling, een betere spreiding van verschijningsdata, kritischer inkopen, aanpassen recht van retour of vernietigen op locatie.

Slimmer inzetten van data

Goede data is van belang om te verduurzamen. Bedrijven gebruiken data om bij te houden of verduurzaming is gelukt of de goede kant op gaat. Zo ook voor de boekenwereld. Voor zowel de dienstverlening als de impact van het produceren van boeken. Op 6 oktober kwamen twee grote thema’s naar voren:

  • Data over voorraad: waar ligt welk boek en hoe lang duurt het tot deze verkocht wordt (en het voorspellen hiervan).
  • Wat is de daadwerkelijke (milieu)impact van het produceren van een boek.

De conclusie op dit onderwerp is dat veel data bij een of meerdere partijen beschikbaar is maar beter (of anders) ontsloten kan worden. Dit vraagt dus meer samenwerkende systemen. Daarnaast werd er geopperd dat er voor de brancheorganisaties een belangrijke rol is weggelegd om een gedragen en betrouwbare tool voor het meten van (milieu)impact te (laten) ontwikkelen. Zo maakt iedereen zijn afwegingen op dezelfde manier.

Samenwerken

Samenwerken op duurzaamheid is belangrijk. Gesproken is over wie hier het voortouw in moet nemen. Suggestie was de brancheorganisaties in te zetten: Mediafederatie (met name de GAU en MEVW), de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb), het Koninklijk Verbond voor Grafische Ondernemingen (KVGO) en mogelijk ook de Koninklijke vereniging van Nederlandse papier- en kartonfabrieken (VNP) en CB. Hiermee zijn (vrijwel) alle schakels van de keten vertegenwoordigd.
De eerste stap kan zijn om een MVO-groep of projectgroep op te richten, met leden uit de bovenstaande organisaties. De eerste prioriteit voor deze groep zou moeten zijn om een concrete richting te bepalen voor de sector; een gedeeld doel. Daarnaast is de noodzaak voor een 'duurzaam boekenplatform' benadrukt. Een platform om informatie, kennis en tools beschikbaar te stellen voor de sector om zo het bewustzijn te verhogen en organisaties in staat te stellen om duurzamere keuzes te maken.

Circulair produceren

Als we ervan uitgaan dat we een fysiek boek produceren, welke keuzes kunnen we dan maken om dat boek zo duurzaam mogelijk te produceren? De volgende ideeën werden benoemd:

  • Werken met verantwoord papier zoals gerecycled papier en FSC papier. Er werd kritiek gegeven op de onduidelijkheid over verschillende soorten of gradaties van FSC certificeringen. De beste optie zou zijn om met cradle-2-cradle (C2C) papier te werken.
  • Meer eigenschappen van het boek meenemen in het design proces zodat er minder papier nodig is. Zoals het formaat, de dikte van het papier, het lettertype, de indeling van pagina’s, type en hoeveelheid inkt enzovoort.
  • Elimineren van stoffen die het recyclage proces verstoren. Zoals kiezen voor betere lijm of laminaat. Daarnaast kiezen worden voor materialen en design om de levensduur van een boek te verlengen.

Belangrijk daarbij is toegang tot kennis over duurzame keuzes. Er zijn tientallen factoren die een rol spelen. Niet iedereen kan goed op de hoogte zijn van alle factoren. Hier ligt een rol voor een brancheorganisatie. Daarbij is het goed als er een tool beschikbaar is om de milieu-impact van een boek te berekenen.

Op weg naar een 'pledge'?

Een van de mogelijkheden om duurzaamheid in het boekenvak en stap verder te brengen, komt uit het Verenigd Koninkrijk. Daar ondertekenen uitgevers een 'pledge' voor acties voor een beter klimaat. De Mediafederatie bekijkt of en hoe dit in Nederland vorm kan krijgen.

Presentaties

Verschillende sprekers inspireerden ons met hun visie, praktijkvoorbeelden, ideeën en stellingen. Bekijk hieronder de presentaties.

Heeft u aanvullende ideeën of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via communicatie@cb.nl.