Algemene Voorwaarden

Op alle met ons gesloten overeenkomsten c.q. door ons verrichte leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van Centraal Boekhuis B.V. en dochtermaatschappijen van toepassing, onder uitdrukkelijke uitsluiting van eventueel door jouw gehanteerde algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden kun je hier in PDF formaat downloaden. Op het eerste verzoek sturen we de Algemene Voorwaarden ook toe. Verder zijn de Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) Midden-Nederland te Tiel onder nr. 11011108.

Vervoerscondities

Aanvullend werken wij met de Algemene Vervoercondities (AVC) van toepassing op vervoersactiviteiten van zaken over de weg en de CMR condities bij grensoverschrijdend vervoer. In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen uit de Algemene Vervoercondities.