Algemene Voorwaarden

Op alle met ons gesloten overeenkomsten c.q. door ons verrichte leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van Centraal Boekhuis B.V. en dochtermaatschappijen van toepassing, onder uitdrukkelijke uitsluiting van eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden kunt u hier in PDF formaat downloaden. Op uw eerste verzoek worden de Algemene Voorwaarden ook aan u toegezonden. Verder zijn de Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) Midden-Nederland te Tiel onder nr. 11011108.

Download de algemene voorwaarden als PDF.

Download the general conditions as a PDF.

Vervoerscondities

Aanvullend werken wij met de Algemene Vervoercondities (AVC) van toepassing op vervoersactiviteiten van zaken over de weg en de CMR condities bij grensoverschrijdend vervoer. In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen uit de Algemene Vervoercondities. 

Download de Algemene Vervoerscondities.

Download de CMR condities.

Download the CMR conditions in English.