Samen duurzaam

Groene initiatieven.

Als logistiek bedrijf willen wij onze ‘footprint’ zo klein mogelijk maken. We hebben al mooie stappen gezet en zullen er in de toekomst meer zetten. Lees op deze pagina wat we al doen en waar onze ambitie ligt.

Wat we al doen

Samen met klanten en leveranciers kiezen voor duurzame opties:

  • Hergebruik dozen, besparing van 200.000kg karton per jaar

  • Opwekken duurzame energie, 468.000kWh per jaar

  • Alleen die boeken produceren die je nodig hebt met Print on demand

  • Duurzaam vervoer: fijnstof- en CO2-reductie

  • En meer...

Lees meer

Wat we gaan doen

Duurzaamheid verder verankeren in ons werk. We kiezen voor groen op onder andere de volgende punten:

  • Groene 'last mile': duurzaam bezorgen met vervoerspartners

  • Minder verpakking, duurzamere verpakking

  • Energiebesparing in onze warehouses: slimmer omgaan met ons machinepark

  • Terugbrengen aantal retouren door samenwerking in de keten

  • En meer...

Lees meer