15 januari 2020

Boekenbarometer tweede helft 2019

De boekenbarometer van de tweede helft van 2019 is uit. Ten opzichte van 2018 daalt de markt overall licht (-1,9%). Het aandeel e-commerce is gegroeid (+5,6%). Ook het aantal E-bookabonnementen blijft verder groeien.

De totale afzet van het fysieke boek is in vergelijking met een jaar geleden licht gekrompen met -1,9%. Het aandeel online verkopen op het totaal van fysieke boeken is met 5.6% hoger dan een jaar geleden. E-bookabonnementen stijgen over de laatste 12 maanden met 55,3% ten opzichte van heel 2018.

In de grafiek Afzet in kanalen per genre is er één genre waarin e-bookverkopen het grootste aandeel heeft: romantiek. Fysiek blijven de genres reizen, kinderen en YA het populairst. In B2B is zijn dit managementboeken.

De grafiek trends in prijzen laat zien dat het fysieke boek over de jaren heen steeds duurder wordt. Alleen naar het laatste kwartaal kijkend, is de prijs gestegen van €13,71 (in 2008) naar €16,49 (eind vorig jaar). Dat is een stijging van €2,78, ofwel: een fysiek boek is ruim 20% duurder geworden.
In de Besteller 60 over heel 2019 gezien is de gemiddelde prijs €20,78. De top-10 heeft een gemiddelde prijs van €21,48. De boeken op plekken 11 t/m 20 hebben een gemiddelde prijs van €24,24. De bestverkochte boeken zijn nog eens ruim duurder dan de gemiddelde prijs van een fysiek boek.

Print on demand

In de ontwikkeling van Print on demand (boeken on demand digitaal drukken) zien we een flinke stijging van de short print run (hogere oplages via Print on demand). De single copy productie (zeer kleine oplage) neemt ten opzichte van vorig jaar licht af met 0,8%.

Bekijk hier de Boekenbarometer 2019 als JPEG
Download hier de Boekenbarometer 2019 als PDF

Look at the Book barometer 2019 in English as JPEG
Download the Book barometer 2019 in English as PDF