20 januari 2017

Webwinkel Vakdagen – De (digitale) cliënt centraal?

Voor de twaalfde keer vond het belangrijkste e-commerce event van de Benelux plaats, de Webwinkel Vakdagen. Tijdens het event werden nieuwe ontwikkelingen in ‘digital commerce’ gepresenteerd, en hier wilden wij natuurlijk niet bij ontbreken!

Dit jaar ging onze aandacht naar gepersonaliseerde e-commerce en het centraal stellen van de klant/cliënt. Een interessante discussie ontstond rond de stelling dat het centraal stellen van de cliënt een cliché is geworden. En daarbij de controversiële vraag of de cliënt wel centraal moet staan om betere zorg te kunnen realiseren voor diezelfde cliënt? En…wie is dan ‘de cliënt’?

In vergelijking met vroeger worden cliënten steeds meer zelf regisseur over hun zorgproces en wachten vaak niet meer tot ‘de geleerde dokter in de witte jas’ adviseert. Cliënten worden mondiger, hebben door digitalisering eenvoudig toegang tot veel informatie over ziektebeelden en kunnen hoge eisen stellen aan hun zorg. ‘De cliënt’ bestaat eigenlijk niet meer door de grote diversiteit die binnen generaties en de samenleving ontstaat.

Vanuit haar eigen positie staat de klant logischerwijs centraal en verzamelt zij informatie om zelf keuzes te kunnen maken over het zorgproces. De nieuwe generatie cliënten wordt wellicht niet meer geholpen met betere toegang tot informatie, maar juist met het versimpelen van dit ‘beslisproces’ en het (kosten)efficiënt inrichten van de vervolgstappen die bij haar omgeving past. Om dit te realiseren moet beter naar de cliënt worden geluisterd en moeten we rekening houden met de omgeving. De ‘cliënt centraal’ gaat daarmee om het betrekken bij het zorgproces en bij de behandeling. Dit werd overigens ook al eerder geconcludeerd binnen andere vakgebieden door onder andere B. van Ruler - emeritus hoogleraar communicatiewetenschap.

Voor CB richt het ‘centraal stellen’ van cliënten zich vooral op het geven van adequate aandacht en begeleiding om zo de juiste zorg te kunnen bieden aan een grote diversiteit aan cliënten. In de praktijk gaat het vaak om toegankelijkheid van en advies over de juiste zorgpartners of zorgproducten. En om de logistiek om zorgmiddelen op het juiste moment, veilig en snel geleverd te krijgen. Wij geloven dat door mensen en zorgmiddelen slim met elkaar te verbinden, effectiviteit en eersteklas zorg hand-in-hand kan gaan.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van e-commerce of toegang tot de juiste zorgproducten? Bezoek dan gerust de website van Hulpmiddelbezorgd.nl of neem persoonlijk contact met ons op.