23 mei 2018

Veel gestelde vragen over de AVG

Hieronder vindt u een aantal veel gestelde vragen en antwoorden. Wilt u meer informatie over de wijze waarop CB omgaat met de AVG, neemt u dan gerust contact met ons op.

1. Wat is de AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese privacywetgeving waar elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt aan moet voldoen. In het Engels kom je de benaming GDPR tegen (General Data Protection Regulation). Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

2. Waarom is de AVG belangrijk?

Deze nieuwe wet brengt strengere regels rond de privacy van persoonsgegevens met zich mee. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen en de betrokkene over wie de gegevens gaan krijgen meer rechten. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties; zij moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

3. Wat heeft CB met persoonlijke gegevens?

CB heeft op verschillende manieren te maken met persoonlijke gegevens. Allereerst werken wij in opdracht van webwinkels die persoonsgegevens verstrekken, zodat wij een order kunnen uitvoeren. Om een product te zenden aan een consument, hebben we de NAW-gegevens van die consument nodig.

In de zorg ontvangen we ook gegevens van consumenten/cliënten. Deze gegevens hebben we nodig om producten op het juiste adres te leveren en declaraties met zorgverzekeraars te regelen.

4. Wat doet CB met persoonlijke gegevens?

We gebruiken de data alleen voor het doel waarvoor we de data gekregen hebben: het uitvoeren van orders en aanpalende diensten in opdracht van onze klanten. Als we dat gedaan hebben, zullen we de data niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

5. Hoe beveiligt CB de persoonsgegevens?

CB neemt steeds de passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. We beveiligen de persoonsgegevens die CB gebruikt goed. Daarbij kijken wij steeds naar de huidige stand van de techniek en passen onze beveiliging daarop aan.

6. Ik wil graag meer weten over de manier waarop CB omgaat met de gegevens van mij of mijn klanten.

Lees meer in onze AVG flyer of stuur een e-mail met uw vraag naar avg@cb.nl. Een van onze specialisten neemt contact met u op.