19 april 2018

Jaarcijfers CB: omzetgroei, partnerships, nieuwe klanten

Logistiek dienstverlener CB kijkt terug op een goed jaar met een winst van ruim 9 miljoen (EBIT) en een omzet van ruim 122 miljoen. In het oog springende ontwikkelingen bij CB zijn de groei in de Healthcare-markt, de verwerving van 50% van de aandelen van Printforce, de verkoop van de aandelen CB Fashion en verdergaande digitalisering waarmee CB flexibeler in kan spelen op marktontwikkelingen en klantvragen.

Integratie met Printforce

Met het verwerven van 50% van de aandelen in digitaal printbedrijf Printforce heeft CB in 2017 de basis gelegd voor verdere groei in print. Door integratie van print- en logistieke processen sluiten CB en Printforce aan bij de wensen van uitgeverijen, retailers en consumenten in de boekensector. Digitaal printen stelt uitgevers in staat voorraad direct aan te passen aan de actuele marktvraag.

Groei in de zorgsector

In de zorgsector heeft CB de omzet in 2017 meer dan verdubbeld door nieuwe, internationale klanten aan te trekken en de samenwerking met bestaande klanten te verdiepen. Daarnaast groeide het CB-label Hulpmiddelbezorgd.nl dat volgens een nieuw model distributie verzorgt van incontinentiemateriaal en wondzorgproducten. Hulpmiddelbezorgd.nl werkt samen met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland en behaalde het certificaat van de Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen (SEMH).

Verkoop aandelen CB Fashion

In het kader van de diversificatiestrategie is CB enkele jaren geleden gestart in de fashionmarkt. Inmiddels is vastgesteld dat fashionlogistiek enerzijds en media- en zorglogistiek anderzijds elkaar onvoldoende versterken. Om die reden heeft CB de aandelen CB Fashion verkocht. Voor medewerkers en klanten van CB Fashion leidt dit niet tot veranderingen. Beide bedrijven blijven op onderdelen samenwerken en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Positieve ontwikkeling in de sector Media

De boekensector heeft zich in 2017 goed ontwikkeld. Samen met klanten en partners heeft CB in de gehele keten stappen gezet om het traject van boekproductie tot levering aan de lezer zo duurzaam en efficiënt mogelijk in te richten. Zo biedt CB real-time managementinformatie aan klanten, bijvoorbeeld over voorraadposities en het succes per distributiekanaal. Klanten kunnen zo nog beter en sneller sturen.

In samenwerking met vervoerspartners heeft CB levertijden aan boekhandels nog verder vervroegd: het merendeel van de boekhandels wordt voor 13.00 uur beleverd. CB onderzoekt de mogelijkheid om naast boeken meer non-books te leveren aan boekhandels, zoals nu al gebeurt voor kantoorartikelen.

In 2017 heeft CB om strategische redenen afscheid genomen van zijn Groothandel voor het buitenlandse boek. CB blijft wel een rol spelen in de distributie van buitenlandse boeken. Een groeiend aantal buitenlandse uitgeverijen maakt daar inmiddels gebruik van.

Duurzaam vervoer

CB zet een inventief planningssysteem in om vervoersstromen zo duurzaam mogelijk te organiseren. Daar waar mogelijk bundelt CB goederenstromen. Bovendien werkt het bedrijf samen met vevoerspartners om vervoerstaken zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren en daarmee kilometers te reduceren. In 2017 is besloten een deel van het wagenpark te gaan vervangen door elektrische vrachtwagens.

Bekijk het jaarverslag 2017 op cb.nl/jaarverslag2017.