Kredietlimiet. Wat is het, hoe werkt het en hoe werkt het niet?

Omdat CB ook de financiële afhandeling tussen uitgevers en boekverkopers uitvoert, krijgen wij vaak vragen over het zogenaamde ‘kredietlimiet’. Wat is het, hoe werkt het en hoe werkt het niet? Tijd dus voor een blogje!

Wat doet CB?

Wij factureren namens de uitgevers de geleverde artikelen aan boekverkopers. Handig, want zo krijgt de boekverkoper 1 factuur in plaats van een factuur per uitgever. De uitgever krijgt natuurlijk zijn omzet van de verkochte artikelen, hier zorgen wij een keer per maand voor.

Wanneer een boekverkoper niet (of niet op tijd) zijn artikelfacturen betaalt, dragen wij toch de omzet af aan de uitgevers. CB draagt dus het risico wanneer er niet of te laat wordt betaald.

Wat is een kredietlimiet?

Het kredietlimiet is eigenlijk ‘kopen op rekening’. Boekverkopers krijgen financiële ruimte om artikelen in te kopen. Hoe groot die financiële ruimte is verschilt per boekverkoper en is afhankelijk van een aantal factoren. Denk aan bedrijfsplannen en financiële jaarstukken.

Als boekverkoper kan je inkopen binnen deze financiële ruimte. Op het moment dat de financiële ruimte (het kredietlimiet) bijna is bereikt ontvang je een signaaltje. Wanneer je aan je limiet zit, kan je tijdelijk geen boeken bestellen. Bij betaling van een factuur kan dat vervolgens weer wel.

Leveren op het risico van de uitgever

Als uitgever kan je ervoor kiezen een boekverkoper op eigen risico te leveren. We leveren de boeken altijd, de levering wordt niet getoetst aan het kredietlimiet van de boekverkoper. De factuur telt echter wel mee in het openstaande saldo. Een levering op risico van de uitgever heeft dus wel invloed op het kredietlimiet van de boekverkoper. Indien een boekverkoper failliet gaat of de facturen drie maanden na de vervaldatum nog niet heeft betaald, dan verhaalt CB het bedrag op de uitgever.

Betaaltermijn naar keuze

De betaaltermijn van een artikelfactuur is einde maand + 45 dagen. Je kunt ook eerder betalen,  bijvoorbeeld einde maand +9 dagen of factuurdatum + 24 dagen. Eerder betalen levert een korting op!

Wie gebruik wil maken van deze kortere betaaltermijnen krijgt een betalingskorting van CB.

Kredietlimiet in CB Online

In CB Online boekverkoper vind je als boekverkoper terug wat je kredietlimiet en het openstaande saldo zijn. Check het dashboard facturatie, tabblad Kredietlimiet. Is de factuur of een deel hiervan betaald dan zie je dat de volgende werkdag terug in het openstaande saldo.