Privacy statement solliciteren bij CB

CB vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens goed worden beschermd. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan. Alle personen van wie wij gegevens verwerken, moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

CB verzamelt, bewaart en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op recruitmentactiviteiten. Het betreft onder meer de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Motivatiebrief
  • Curriculum vitae (CV)

Daarnaast kun je in onze disclaimer lezen welke cookies er worden geplaatst.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

CB verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het contracteren en informeren van sollicitanten over voortgang en uitkomst van de sollicitatieprocedure.
  • Het selecteren en evalueren van sollicitanten.
  • Het verbeteren en ontwikkelen van ons recruitmentproces en daarmee samenhangende statistische doeleinden.

Je hebt het recht om je te verzetten tegen deze manier van verwerken van jouw persoonsgegevens. Als je dit recht wilt uitoefenen, dien je een e-mail te sturen aan avg@cb.nl. Houd er rekening mee dat als je dit recht uitoefent, wij mogelijk beperkt worden in het verwerken van jouw gegevens ten behoeve van jou (voor de doeleinden zoals hierboven genoemd).

Wat is de juridische grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens?

De juridische grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is dat (i) wij deze gegevens nodig hebben ten behoeve van het voorbereiden van een met jou te sluiten arbeidsovereenkomst, (ii) jij ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van deze gegevens, of (iii) wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking van deze gegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Na afloop van de sollicitatieprocedure worden jouw gegevens in principe binnen 180 dagen verwijderd, tenzij wij toestemming hebben gevraagd en gekregen om de gegevens maximaal 1 jaar te bewaren. Daarna worden je gegevens uit ons systeem verwijderd. Wij bewaren jouw gegevens om contact met je op te kunnen nemen voor eventuele toekomstige vacatures. Stel je het op prijs dat je gegevens direct verwijderd worden na de sollicitatieprocedure? Stuur dan een verzoek per e-mail naar recruitment@cb.nl, zodat hier zorg voor gedragen wordt.

Aan wie verstrekt CB persoonsgegevens?

Om jou van dienst te kunnen zijn en om onze werkzaamheden uit te voeren, schakelen wij soms andere partijen (“verwerkers”) in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers die wij inschakelen zijn bijvoorbeeld softwareleveranciers. Hieronder te vermelden dat wij gebruik maken van Recruitee als ATS-systeem. Om de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, sluiten wij met deze verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst in lijn met de AVG.
In uitzonderlijke gevallen zijn wij wettelijk verplicht of dwingt een rechter ons om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde, bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie of de toezichthouder.

Informatie en verzoeken

Je kunt altijd contact met ons opnemen via: avg@cb.nl voor informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens, voor het indienen van een verzoek tot het wijzigen, overdragen, beperken of verwijderen van (de verwerking van) jouw gegevens om de door jou verleende toestemming tot het langer bewaren van jouw persoonsgegevens weer in te trekken.

Indien je het niet eens bent met onze beslissing met betrekking tot jouw persoonsgegevens kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). CB is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan de Erasmusweg 10, 4104 AK Culemborg, Nederland.


juli 2022