4 december 2017

Room to Read maakt zich sterk voor opleiding en lezen in ontwikkelingslanden

De NGO Room to Read richt zich op het terugbrengen van analfabetisme en het opleiden van kinderen in ontwikkelingslanden. In het bijzonder op het terugbrengen van genderongelijkheid door meisjes gelijke kansen te geven. Samen met andere Nederlandse grafische bedrijven sponsort CB de productie van 5000 boeken voor Room to Read. 

Room tot Read was een van de sprekers op het Canon Future Book forum in Poing (D) afgelopen week. De Nederlandse deelnemers waren onder de indruk van het verhaal van Room to Read en hebben spontaan besloten samen 5000 boeken te produceren en te verzenden naar de ontwikkelingsgebieden in de wereld. Op de foto hieronder de Nederlandse deelnemers aan het Canon Future Book forum.