9 oktober 2019

Good distribution practice: vanzelfsprekend

Logistiek en de health & care sector vinden elkaar in ‘good distribution practice’ (GDP). GDP is een richtlijn voor de juiste distributie van medicijnen en aanverwante producten. CB heeft een GDP-vergunning. Wat betekent dat en wat heeft u eraan?

Bart Sanders van CB vertelt: ‘GDP garandeert kwaliteit. CB voldoet aan specifieke eisen op het gebied van aankoop, ontvangst, opslag en export van geneesmiddelen en aanverwante producten voor gebruik door mensen. Door het handhaven van een bepaald kwaliteitsniveau binnen het distributienetwerk, garanderen wij productkwaliteit van medische producten tijdens het distributieproces. Wij registreren en regelen de beweging van producten vanaf het moment dat ze bij de producent de deur verlaten tot aan de eindgebruiker. Dit betekent bijvoorbeeld dat in de hele keten de temperatuur goed geregeld moet zijn. In het distributiecentrum heeft CB een ‘ambient’ ruimte voor de opslag van goederen die onder GDP vallen en tussen de 15 en 25 graden moeten blijven. Op dit moment maken verschillende klanten gebruik van onze GDP-diensten.’

Ook geïnteresseerd in distributie volgens GDP? Neem contact op met Bart Sanders via bart@cb.nl.