11 februari 2020

CB tekent intentieverklaring Gezondheid en Zorg via State of the Art Logistiek in de Leefomgeving

Om preventie en zorg op het juiste moment bij de juiste personen te krijgen is een nieuwe vorm van logistiek nodig. Daarvoor ondertekende CB samen met verschillende organisaties de intentieverklaring ‘Gezondheid en Zorg via State of the Art Logistiek in de Leefomgeving’.

Onder de naam GROZ slaan diverse organisaties de handen in een om samen de gezondheidszorg in de toekomst zo goed mogelijk in te richten.

Daarvoor ondertekenden diverse organisaties op donderdag 6 februari j.l. in Deventer de Intentieverklaring ‘Gezondheid en Zorg via State of the Art Logistiek in de Leefomgeving’ . De deelnemende organisaties maken zich sterk om zorg in de leefomgeving zo goed mogelijk te organiseren voor diegene die dat nodig heeft. Het gaat hierbij ook om optimaliseren van bestaande en nieuwe processen, mede om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. Het is een eerste stap om een nationale coalitie en aanpak te maken die erop gericht is om in 2030 50% meer zorg in de eigen leefomgeving te kunnen organiseren.

De coalitie bestaat uit CB, de Topsector Life Sciences & Health, Topsector Logistiek - TKI Dinalog, PostNL, Nederland Zorgt Voor Elkaar, Carinova, Veenman, Breda University of Applied Sciences – Logistics Community Brabant, Hogeschool Arnhem Nijmegen en TNO Traffic & Transport. Zij gaan de komende maanden bestaande initiatieven en lopende (onderzoeks)projecten met elkaar verbinden. Daarnaast worden de behoeften van alle betrokkenen, met nadruk burgers en patiënten, vastgesteld. Van daaruit worden concrete nieuwe acties benoemd en opgepakt.

Foto: Ilona Hendriks - Visual Impact