5 september 2022

CB neemt derde Lean & Green Star voor CO2-reductie in ontvangst

1 september ontving CB officieel de derde Lean & Green Star voor CO2-reductie in transport. CB realiseerde een reductie van 15,6% in de afgelopen twee jaar, na eerder al 20% CO2 te hebben teruggebracht.

"We sturen op verschillende factoren," vertelt Marinus Ploos van Amstel van CB in een interview met Lean & Green. "Van slimmer plannen van routes samen met partners tot duurzame brandstof, elektrisch vervoer en milieuvriendelijk rijgedrag."

Met deze derde ster behoort CB tot de duurzame koplopers onder vervoerders in Europa. De CO2-reductie wordt bereikt door verschillende acties:

  • Meer samenwerking met (stads)vervoerspartners waaronder LessGo, City Hub en Groene Rijders die volledig CO2-neutraal bezorgen.
  • ‘Green & safe driving’: een rijstijl die zorgt voor minder brandstofverbruik.
  • Verbetering van de vloot (zoals elektrisch vervoer en CNG-trucks).
  • Gebruiken van alternatieve brandstof HVO020 (HVO20 is een duurzame diesel die wordt gemaakt uit plantaardig afval).
  • Optimaliseren van routes en vervoersnetwerk zodat (samen met partners) zo min mogelijk kilometers worden afgelegd voor (gezamenlijke) leveringen.

CB ontving het certificaat dat hoort bij de derde ster uit handen van Connekt, de initiatiefnemer van Lean & Green Europe. Het programma kent inmiddels ruim 500 deelnemende verladers en bedrijven in de logistieke dienstverlening. Zij committeren zich aan continue vermindering van hun CO2-uitstoot. Doel is om de CO2-emissie binnen de logistiek structureel te reduceren door slimme en efficiënte maatregelen en innovatie.

Nieuwe technologie

"Duurzaamheid is inmiddels een vaste waarde in ons beleid," aldus Ploos van Amstel. "Naast duurzaam vervoer zetten we bijvoorbeeld ook stappen in minder verpakking en het hergebruik van verpakking, opwekken van groene energie, energiebesparing in onze magazijnen en het verminderen van het aantal retouren. Samenwerking met partners en klanten is daarbij cruciaal. Daarnaast onderzoeken we steeds hoe nieuwe technologie ons kan helpen, zo zijn we betrokken bij een initiatief van Provincie Gelderland op het gebied van waterstof."

Lees op de website van Lean & Green het hele interview met Marinus Ploos van Amstel en Berry van Mourik van CB over CB's groene aanpak van transport.

Op de foto hierboven: Uitreiking 3 Lean & Green sterren aan CB. Kevin Wammes, Ruben Bosch, Berry van Mourik, Linda van Zomeren, Dyon van Genderen, Imme Veenstra, Gradie Groenendaal, Marinus Ploos van Amstel van CB en Jan van Nunen van Connekt.

Meer informatie over CB's duurzame initiatieven op cb.nl/green.