19 oktober 2016

Barometers Q3 2016

header-2-ebook.jpg#asset:339

Vandaag presenteert CB op de Frankfurter Buchmesse de ontwikkelingen op het gebied van e-books en fysieke boeken in het Nederlands taalgebied voor het derde kwartaal 2016. Samengevat in twee infographics: de e-bookbarometer en de boekenbarometer.

E-bookbarometer: groei in verkoop en uitleningen e-books

De groei in e-bookverkopen die ook in het vorige kwartaal zichtbaar was, zet ook in het derde kwartaal door. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar zijn de e-bookverkopen met 10% gestegen. Uitleningen via bibliotheek.nl blijven stijgen en laten een groei van 63% zien ten opzichte van Q3 2015.

Download hier de E-bookbarometer Q3 2016

Boekenbarometer: lichte stijging afzet fysieke boek derde kwartaal

De boekenbarometer focust zich op het algemene boek (en niet op het wetenschappelijke en schoolboek). In afzet is een lichte stijging te zien ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar (+2,0%). De afgelopen 12 maanden ten opzichte van de 12 maanden daarvoor laten echter nog een lichte daling zien (-0,8%). 17,0% van de fysieke boeken zijn de afgelopen 12 maanden via webwinkels verkocht.

Download hier de Boekenbarometer Q3 2016

Overige opvallende zaken

Van alle boeken die de afgelopen 12 maanden zijn verkocht, is 6,4% een e-book (een stijging van 0,6% ten opzichte van de 12 maanden daarvoor. Het aandeel e-books in online boekverkoop is 28,5%. Binnen De Bestseller 60 is het aantal titels dat ook als e-book beschikbaar is, gekrompen met 3,7% ten opzichte van een halfjaar geleden. Dit komt vooral door vertalingen die niet digitaal beschikbaar zijn (in Nederland).

In de boekenbarometer vinden we het aandeel top-100 titels op het totaal. Zichtbaar is dat dit aandeel verder is geslonken: 12,4% nu tegenover 13,0% een half jaar eerder. Zoomen we in op deze top-100, dan zien we dat slechts 19,3% van de top-100 verkopen voorafgaand aan verschijnen wordt ingekocht (eenzelfde percentage als een half jaar terug) en 80,7% via nabestellingen.

Nieuwe grafieken

Nieuw in de e-bookbarometer is de grafiek met bestandsformaten waarin enerzijds aanbod en anderzijds afzet is te zien (met een relatief groot verschil voor pdf’s). De getallen onderin de e-bookbarometer (content en devices) laten nu ook het trendverloop zien vanaf Q1 2014.

Nieuw in de boekenbarometer, is de analyse van print on demand (POD). Van het totale fysieke titelaanbod (aan algemene boeken) is 13,3% een POD-titel. Van deze print on demand-titels is 83% een titel die (in zijn gedrukte evenknie) ouder dan een jaar is.