“9-tot-5-mentaliteit is in de zorg voorbijgestreefd”
Maquet Netherlands
Home Healthcare Onze klanten Maquet Netherlands

Medisch leverancier Maquet Netherlands, een onderdeel van Getinge Group, levert onder andere apparatuur en verbruiksartikelen voor openhartoperaties en technologie die de long- en hartfunctie van patiënten op de intensive care ondersteunt. Maquet werkt sinds 2014 samen met CB. Een gesprek met Pim van Pommeren over de veranderende logistieke eisen in de zorg en de wijze waarop CB hieraan tegemoet komt.

‘Wij hadden meer opslagruimte nodig voor onze voorraden’, vertelt Pim van Pommeren, sales manager bij Maquet Netherlands. ‘CB zit centraal in Nederland en kan ons 24/7 bedienen. Daarom hebben wij voor deze logistieke partner gekozen.’

Verlengstuk

CB houdt zich volgens Van Pommeren uitstekend aan de afspraken, wat in de medische sector van levensbelang is. ‘Als onze spullen niet tijdig geleverd worden, kunnen operaties in gevaar komen. De goederen moeten in goede staat en hygiënisch worden afgeleverd. CB pakt dit als een verlengstuk van onze organisatie prima op.’

Dag en nacht

De tijdelijke samenwerking tussen Maquet Netherlands en CB is onlangs omgezet naar een samenwerking voor de langere termijn. Van Pommeren: ‘De zorg is onderhevig aan grote veranderingen, en daar moeten wij in mee. De 9-tot-5-mentaliteit is niet meer ‘in Frage’, onze artikelen moeten dag en nacht beschikbaar zijn. Dit kunnen wij alleen realiseren met een sterke partner als CB.’

Synergie-effecten

CB ziet de vraag naar flexibiliteit in de zorg groeien. ‘Klanten van onze klanten verwachten steeds meer de dienstverlening die ze thuis bij het online shoppen ook ervaren. Aan ons de uitdaging om onze back-office hierop in te richten! In de zorg is de intramurale markt van zorginstellingen en ziekenhuizen belangrijk voor ons. Daarnaast zien we behoorlijke ontwikkelingen in de extramurale markt. Door beide markten vanuit één voorraad te beleveren, profiteren onze klanten maximaal van synergie-effecten.’

Good distribution practice

In 2015 heeft CB zijn klantenportfolio uitgebreid en geïnvesteerd in de optimalisatie van de logistieke dienstverlening voor de zorgsector. Naast het ISO-certificaat heeft CB inmiddels ook het GDP-certificaat op zak. In 2016 is de dienstverlening verder geoptimaliseerd.

Meer weten?

Neem gerust contact op met Bart Sanders voor meer informatie via b.sanders@cb.nl of 06-51445440.

Meer klantverhalen