Aanvraag verruiming kredietlimiet

U heeft via de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) of het Nederlands Letterenfonds ongetwijfeld al informatie gezien over het steunpakket van de overheid voor de Nederlandse fysieke boekhandel. Onderdeel van het steunpakket is een Garantiefonds van 15 miljoen euro. Het Nederlands Letterenfonds is gevraagd de uitvoering van dit Garantiefonds op te pakken, in nauwe afstemming met KBb, Mediafederatie en CB/CB Facturatie.

Hoe werkt het Garantiefonds?

Met het Garantiefonds krijgt u de mogelijkheid de kredietlimiet die u heeft via CB Facturatie voor de periode van maximaal één jaar te verruimen. U kunt daarmee meer inkopen. De gedachte hierachter is dat dit de gehele keten in het boekenvak, de literatuur en het leesklimaat in Nederland ten goede komt.

U moet aan uw (verruimde) betalingsverplichtingen blijven voldoen en het extra krediet binnen een jaar afgebouwd hebben naar uw reguliere kredietniveau. Het betreft hier dus geen gift.

Hoe vraagt u verruiming van uw kredietlimiet vanuit het Garantiefonds aan?

U vult het formulier hieronder volledig in. U kunt zelf een percentage kiezen waarmee u uw huidige kredietlimiet wil verruimen, met een maximum van 40%. Na drie werkdagen is uw aanvraag verwerkt en vindt u in CB Online uw verruimde kredietlimiet terug. Als CB uw aanvraag niet kan verwerken, nemen zij contact met u op. Uw aanvraag moet uiterlijk 30 november bij CB binnen zijn.

Heeft u een Bruna-winkel? Neem dan contact op met uw hoofdkantoor om in aanmerking te komen voor de kredietverruiming vanuit het Garantiefonds.

In dit document vindt u de formele afspraken rond de uitwerking van het Garantiefonds op een rij.

Maximaal 40%